ISO 9001-14001

Per què certificar?

En els temps que corren, amb menor demanda i major competència, les exigències dels nostres clients son majors.

Els negocis es guanyen  o perden en la mesura que les empreses poden demostrar la seva capacitat d’assolir major eficàcia i eficiència en la entrega dels seus productes.

 

Beneficis de la certificació

  • Compliment de la política de qualitat i dels objectius de la organització.
  • Millores en el rendiment de la qualitat.
  • Referent actiu i sistemàtic amb els canvis del mercat.
  • Satisfacció del client.
  • Transparència i qualitat dels processos interns.
  • Prevenir en lloc de corregir.
  • Reducció dels temps i costos.

 

CONSULTORIA  ·  FORMACIÓ  ·  OUTSOURCING
 
La gestió d’un sistema de qualitat aporta el marc que necessita per supervisar i millorar la producció en el treball.
 
El nostre equip format per professionals qualificats li assessoraran en la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat.