Eficiència energètica i medi ambient

Serveis que oferim

  • Certificació LEED.     - NOU SERVEI -
  • Auditories energètiques:  Anàlisi funcional, mesurament i control. Estudi de contractes de subministraments.
  • Qualificació i certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
  • Termografia aplicada a la edificació i indústria.  - NOU SERVEI -

flir0127.jpg  flir0608.jpg  flir0299.jpg  

 

  • SIGTA  Sistema Integrat de Gestió per Treballs amb Amiant. (RD 396/2006): Identificació de materials en obra. Extracció de mostres i anàlisi en laboratori. Projecte i elaboració del Pla de Treball.  Contractació dels treballs amb empresa inscrita en el RERA.
  • Gestió de residus d’obra.