Àrea de Seguretat

La Seguretat i Salut en el treball es avui dia un dels aspectes més importants i amb alt grau de Desenvolupament entre les polítiques de la UE i en suspensió en Estats Membres.

 

Serveis que oferim

  • Estudis i Plans de Seguretat.
  • Coordinació de seguretat en obres.
  • Avaluació de riscos en obra, centres de treball, empreses.
  • Plans d’Emergència i Prevenció d’Incendis.
  • Assessorament legislatiu i tècnic.
  • Inspeccions i procediments de seguretat.
  • Integració, organització i estratègia en la gestió empresarial de la seguretat.