Àrea de Gestió

Serveis que oferim

 • Project Manager.
 • Certificació LEED.     - NOU SERVEI -

             

 • Direcció d’obres d’edificació i urbanització.
 • Assistència tècnica en obra. Control d’execució segons CTE.
 • Planificació temporal d’obres i seguiment econòmic.
 • Desenvolupament de projectes executius. 
 • Llibre de l’edifici i Manual d’us i manteniment.
 • Topografia.
 • Assessorament tècnic CTE a projectes.
 • Dictàmens pericials o arbitrals.
 • Projectes d’obra.

fotos188485.jpg