Àrea de Gestió

Serveis que oferim                                                                                                                                                                         

  • Project Manager.                                    
  • Direcció d’obres d’edificació i urbanització.
  • Assistència tècnica en obra. Control d’execució segons CTE.   
  • Planificació temporal d’obres i seguiment econòmic.
  • Desenvolupament de projectes executius. 
  • Llibre de l’edifici i Manual d’us i manteniment.
  • Topografia.
  • Assessorament tècnic CTE a projectes.
  • Dictàmens pericials o arbitrals.
  • Projectes d’obra.

fotos188485.jpg