Avantprojecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes.

15/04/2013

Aquest divendres, 12 d’abril, el Consell de Ministres ha presentat l’Avantprojecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes. Ha aprovat també el Reial Decret de Certificació d'Eficiència Energètica.