28/11/2017

11 ITE-IAE, Quins passos cal fer?

L'ITE té per objecte determinar l'estat de l'edifici i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar.